سوالات متداول


سوال: عباسی - تاریخ: 1400/02/25 15:43:33

با سلام وعرض خسته نباشید،آیا شرکت بدون فعالیت می بایست در هر سال به اداره مالیات مراجعه کند؟ودرصورت عدم انحلال در آینده مشکلی برای بنده پیش خواهد آمد؟

Safir - مدیر
تاریخ: 1400/02/25 19:13:12

سلام با توجه به قوانین اداره مالیات یک ماه پس از ثبت شرکت باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کرد و در صورت عدم فعالیت پایان تیرماه هرسال برای اشخاص حقوقی اظهارنامه عدم فعالیت باید ارائه شود و در صورت انحلال با توجه به اظهارنامه مالیاتی مفاصا حساب دریافت کرده و نسبت به انحلال شرکت اقدام میگردد