مقالات کسب و کار

تنظیم قرارداد بروکری
تنظیم قرارداد بروکری

در رابطه با تنظیم قرارداد بروکری می توان عنوان نمود که بروکر یا کارگزار در حوزه های مختلفی ممکن است فعالیت داشته باشد که این حوزه ها اختصاصی می باشند و به تبحر و مهارت خاص کارگزار بستگی دارند .

ادامه مطلب

قانون قرارداد پیمان
قانون قرارداد پیمان

در رابطه با قانون قرارداد پیمان می توان عنوان نمود که پیمان به مجموعه ای از مدارک ، اسناد و موافقتنامه های بین کارفرما و پیمانکار و عوامل اجرای پروژه اطلاق می گردد که در آن مشخصات اصلی پیمان و موضوع ، مبالغ ، و مدت پایان پروژه و مشخصات طرفین قرارداد در آن قید شده است.

ادامه مطلب

تنظیم قرارداد هبه
تنظیم قرارداد هبه

در رابطه با تنظیم قرارداد هبه  می توان گفت که اگر در زندگی روزمره کسی مالی را به دیگری ببخشد هبه انجام داده است اما اگر بخواهد این ببخش را از طریق تنظیم عقد قرارداد هبه انجام دهد باید به اصطلاحات و عواقب این نوع عقد آشنا باشد.

ادامه مطلب

پیامدهای قانونی عدم بیمه پرسنل
پیامدهای قانونی عدم بیمه پرسنل

سازمان تامین اجتماعی در قالب بازرسی و نظارت های خود بر اساس قوانین جاری وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با عدم پرداخت حق بیمه پرسنل ، به شرط احراز اشتغال به کار کارگران ، به طور مستقیم حق بیمه را از کارفرمایان دریافت نماید .

ادامه مطلب


10/24