مقالات مالیاتی و حسابداری

مدارک لازم برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی
مدارک لازم برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی

ثبت اظهارنامه کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی مشمولان قانون مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده، طیق قانون و روش مصوب، الزامی است و اکنون ثبت اظهارنامه الکترونیک شرکت ها و موسسات در سامانه سازمان امور مالیاتی، به صورت اینترنتی انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کل سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور نیست. انجام فرآیند ثبت، به صورت اینترنتی و با داشتن کد کاربری و رمز عبور انجام شده و مودیان مالیاتی می توانند طبق دستور العمل موجود، اطلاعات کارکرد شرکت،موسسه، کارگاه، فروشگاه یا کسب و کار خود را وارد کنند.

ادامه مطلب

مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و شرایط استفاده از آن
مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و شرایط استفاده از آن

یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که سازمان مالیاتی برای حمایت از مشاغل و کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته، استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است. بر این اساس، کسب و کارهای مشمول این تبصره، از امتیازاتی نظیر پرداخت مالیات مقطوع برخوردار خواهند شد

ادامه مطلب

چه کسانی مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند؟
چه کسانی مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند؟

منظور از نرخ صفر مالیاتی روشی می باشد که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اضهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمد های خود در مواعد معنیه به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص این دسته از مودیان مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها مطابق با مستندات و اظهارنامه ابرازی آنها می باشد لیکن پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود یعنی درآمد آنها مشمول صفر درصد مالیات می شود.

ادامه مطلب


5/35