مقالات مالیاتی و حسابداری

مالیات بر مستغلات چگونه محاسبه می شود
مالیات بر مستغلات چگونه محاسبه می شود

مالیات بر نقل و انتقال: بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، جابجایی و نقل و انتقال ملک، مشمول 5% مالیات بر ارزش قیمت معامله می باشد. ولی دقت داشته باشید که این قانون، شامل مواردی همچون، مساحت عرصه و بنا، قد بنا و یا سال ساخت آن، نوع اسکلت بنا، تاسیسات و تجهیزات و نوع مالکیت می باشد. مالیات بر ساخت و ساز: بر اساس قانون مالیات های مستقیم، هر نوع ساخت و ساز مسکن به وسیله سازندگان حقیقی که شامل خرده سازان و انبوه سازان می باشد، مشمول 15% تا 25% مالیات از محل سود سازه می باشد. سازندگان حقوقی یعنی شرکت ها ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه، مشمول 25% از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز می باشند. مالیات بر مستغلات خالی: از سال 94، ماده ای در قانون مالیات های مستقیم برای دریافت مالیات برای ملک های خالی از سکنه تصویب شده است. علت تصویب این قانون برای جلوگیری از احتکار ملک می باشد. بر همین اساس، هر واحد تجاری و یا مسکونی واقع در شهرهای بیشتر از 100 هزار نفر، بعد از گذشت یک سال و از سال دوم به بعد مشمول مالیات با شرایط ذیل می باشد: برای سال دوم برابر با نیمی از مالیات بر درآمد اجاره برای سال سوم برابر با مالیات بر درآمد اجاره برای سال چهارم و بعد از آن، معادل 1.5 برابر مالیات بر درآمد اجاره

ادامه مطلب

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (%25) است. که این نرخ با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات ، میزان مالیات مشخص خواهد شد. ليكن در خصوص درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخ­های مذکور اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال املاک، سرقفلی، سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها و درآمد اتفاقی.

ادامه مطلب

مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد نوعی از مالیات است که از سوی سازمان امور مالیاتی بر درآمد افراد و اشخاص اعمال می شود. نرخ مالیات بر درآمد بستگی مستقیم به میزان درآمد افراد داشته و پس از اعلام گزارش میزان درآمد توسط افراد حقیقی مشخص می شود که مشمول چه میزان مالیات هستند.

ادامه مطلب

حق تمبر
حق تمبر

مالیات بر حق تمبر ، برای حق تمبر برخی اوراق ، اسناد و مدارک ، طبق قانون دریافت می شود . میزان مالیات حق تمبر ، در قانون مالیات های مستقیم ، تعیین شده است و نحوه پرداخت مالیات حق تمبر ، صرفا در خصوص حق تمبر ثبت شرکت ، از طریق سامانه آنلاین می باشد و مالیات سایر انواع حق تمبر ، به صورت حضوری پرداخت می شود .

ادامه مطلب


4/35