مقالات مهاجرت

‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 1 - هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند. ‌ماده 2 - اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت‌نامه‌های هویت صادره از‌طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می‌شود

ادامه مطلب

تمدید ویزای ایران چگونه است؟ شرایط و مدارک مورد نیاز تمدید ویزا ایران
تمدید ویزای ایران چگونه است؟ شرایط و مدارک مورد نیاز تمدید ویزا ایران

ویزای ایران به مدت 30 روز صادر می­‌شود و یک بار ورود می‌­باشد، از زمان صدور ویزا شما می‌توانید تا 3 ماه وارد خاک ایران شوید. چنانچه مسافر بخواهد بیشتر از مدت زمان مجاز ویزا در ایران بماند، باید حداقل 3 روز تا اتمام تاریخ ویزا، نسبت به تمدید ویزای خود اقدام کند. در زیر به چگونگی تمدید ویزای ایران می­‌پردازیم.

ادامه مطلب

چطور و چرا باید اقامت ایران را گرفت؟
چطور و چرا باید اقامت ایران را گرفت؟

یک) جالب خواهد بود اگر بدانید که در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند. این میزان جمعیت، تقریباً یک و نیم برابر اتباع خارجی در کشوری مثل قطر است. حال اگر این آئین‌نامه فقط یک دهم درصد از این اتباع را به گرفتن اقامت ایران تشویق کند، ارزی معادل ۸۰۰ میلیون یورو وارد کشور می‌شود یعنی تقریباً ۲۰ درصد از کل تجارت ایران و فرانسه در سال ۲۰۱۷.

ادامه مطلب


4/27