مقالات ثبتی

چه کسانی می توانند در شرکت بازرس شوند؟
چه کسانی می توانند در شرکت بازرس شوند؟

طی قوانینی که برای شرکت های تجاری وضع شده است، بازرسان جزو رکنی مهم در برخی مدل های شرکت ها هستند، در شرکت با مسئولیت محدود لزومی برای داشتن بازرس وجود ندارد و این یک امر الزامی نیست، ولی برای دیگر شرکت ها بخصوص شرکت های سهامی این موضوع امری الزامی است

ادامه مطلب

تصویب ترازنامه شرکت
تصویب ترازنامه شرکت

صلاحیت تصویب ترازنامه برعهده مجمع عمومی عادی می باشد، مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.

ادامه مطلب

تغییر اساسنامه شرکت
تغییر اساسنامه شرکت

رای تغییر در اساسنامه باید مجمع عمومی فوق العاده ای با حضور کلیه افراد و یا اکثریت آن تشکیل شود که این تشریفات ابتدا باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار، کلیه ی افراد را برای تشکیل جلسه دعوت نمایند و این تغییرات زمانی ثبت می شود که اکثریت افراد با آن موافق باشند.

ادامه مطلب


3/165