مقالات حقوقی

جرم ضبط صدا و مجازات جرم ضبط صدا
جرم ضبط صدا و مجازات جرم ضبط صدا

طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی،    را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ادامه مطلب

وکیل قوی در حوزه ثبت برند
وکیل قوی در حوزه ثبت برند

حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی به لحاظ برتری این دارایی بر دارایی های مادی در بسیاری از موارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین و نوآوران ومخترعین و مؤسسات تحقیقاتی برای فعالیت های ابتکاری عامل بسیار مهم در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و نیز در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است؛ که اهمیت این امر برای تحقق و تسریع توسعه در حوزه های مختلف اجتماعی –اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

ادامه مطلب

مالکیت فکری
مالکیت فکری

شناخت قانون کپی‌رایت و دارایی‌های فکری در محصولات شرکت‌ها و کسب‌وکارها از آنجا اهمیت می‌یابد که به وجودآوردن، انتقال و تکثیر آنها ارزش بسیاری دارد و این دارایی‌های نامشهود امروزه سهم زیادی از دارایی‌های شرکت‌های بزرگ را شامل می‌شود. بنابراین نقض کپی رایت در مورد این‌ها می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را برای کسب‌وکارها و پدیدآورندگان این ها به همراه بیاورد.

ادامه مطلب

حقوق کسب‌ و کار چیست؟
حقوق کسب‌ و کار چیست؟

در مبحث حقوق کسب و کار سوالی که بسیار پرسیده می شود در مورد میزان سرمایه اولیه برای ثبت شرکت چقدر است. سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس شرکت همواره از نکاتی است که می‌بایست قبل از هر اقدامی در نظر داشت زیرا حداقل سرمایه در انواع شرکت‌ها متفاوت بوده. اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت شرکتی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردد شرکت سهامی خاص و شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شود. با استناد به ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه اولیه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه در شرکت سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد در شرکت تعاونی عام، براساس قانون بخش تعاونی، حداقل سرمایه اولیه شرکت تعاونی یکصد میلیون ریال و در تعاونی خاص حداقل ده میلیون ریال سرمایه نیاز می‌باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی حداقل سرمایه‌ای جهت تشکیل وجود نداشته و سهام‌داران طبق حقوق کسب و کار چه حقوق مالی و غیرمالی دارند؟

ادامه مطلب


8/129