مقالات حقوقی

مستثنیات دین چیست؟
مستثنیات دین چیست؟

در روند توقیف اموال، قانون‌گذار یک سری استثنائات را برای حمایت از حق و حقوق اولیه فرد بدهکار و اشخاص تحت تکفل وی پیش‌بینی کرده است که این موارد را مستثـنیات دیـن نامیده‌اند که این گزینه‌ها از نظر قانونی قابل توقیف و قابل فروش نیستند.

ادامه مطلب

مجازات کپی برداری از اختراع
مجازات کپی برداری از اختراع

در صورتی که اختراع و شرکت ثبت شده باشد سوء استفاده و هرگونه کپی برداری از آن جرم میباشد و برای فرد نیز مجازات در نظر گرفته خواهد شد. طبق ماده ۶۱قانون ثبت اختراعات در صورتی که با علم وعمد باشد جرم است و علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی محکوم می شود

ادامه مطلب


2/129