مقالات حقوقی

اثبات جرم توهین به چه شیوه ای انجام می شود؟
اثبات جرم توهین به چه شیوه ای انجام می شود؟

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

ادامه مطلب

 سرقفلی ملک مشاعی – نحوه فروش سرقفلی مشاعی
سرقفلی ملک مشاعی – نحوه فروش سرقفلی مشاعی

البته مبلغ سرقفلی فقط برای همین منظور نیست و گاهی مبلغ سرقفلی را مستاجر از موجر دریافت می کند و آن در صورتی است که طبق ماده ۷ ق.ر.م.م ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ادامه مطلب

 اصول حاکم بر تعقیب، بازداشت و محاکمه
اصول حاکم بر تعقیب، بازداشت و محاکمه

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.

ادامه مطلب

 تأمین دلیل چیست؟
تأمین دلیل چیست؟

تهیه برگ دادخواست از اوراق شورای حل اختلاف مربوط. تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه. تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که به آن‌ها استناد می‎شود به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه. مراجعه به قسمت تطبیق اسناد شورای حل اختلاف مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل. مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر برابر با اصل به فتوکپی ها.

ادامه مطلب

اموال ممزوج چیست؟
اموال ممزوج چیست؟

از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که نمی توان سهام هر یک از طرفین را از بین آن ها معین کرد . البته در تعریفی که در فرهنگ لغت آمده است بیان شده است این مخلوط شدن به اراده خود افراد است و مانند این است که افرادی به دلیل شراکتی که با هم دارند در مالکیت مالی نیز با هم شریک شوند. برای مثال اگر دو نفر با هم یک واحد آپارتمان را بخرند و هزینه آن را پرداخت کنند و یا ممکن است فردی سه دنگ از یک آپارتمان که مربوط به شخص دیگری است را پرداخت کند.

ادامه مطلب


10/128