نگاه پر از ارزش به اطلاعات اولیه

CRM شانس نگاه کردن مدیران بر اعمال تیم را به شدت بیشتر کرده است. مدیران می توانند نگاهی به شکل اجرای برنامه ها داشته باشند و آگاه باشند که اگر یک نیرو احتیاج به آموزش برای کار بهتر و مفیدتر دارد. در سالیان اخیر امارهای روزانه یا هفتگی و ماهانه تهیه می شدند که مفید نبود. امارها باید در زمان حال و به دقت آماده شوند.

از دیگر خصوصیات های سیستم های CRM جدید و به خصوص مایکروسافت پویای CRM در خدمات ابری این محصول است. احتمال بهره بردن از آن در هر مکان و زمان و هر ابزاری را دارا می باشد. به این شکل که کارکنان می توانند خارج از کمپانی هم به اطلاعات مشتریهای خود دسترسی کامل داشته باشند. شانس دسترسی از راه تلفن همراه هم این اطمینان را شکل میدهد. که همه اطلاعات مورد نظر در نرم افزار CRM داخل شده است. و سریعا توسط مدیریت میتواند قابل نظارت باشد. اهمیتی که نرم افزار CRM برای مجموعه ایجاد می کند انکار ناپذیر است.

 

کاربردهای نرم افزار سی ار ام

۱- عمل مدیریت بر فرایند فروش

کمپانی ها و سازمان ها تلاش میکنند که از رقیبان خود پیشی بگیرند . لازمه این مهم توجه و دقت ویژه گروه فروش بر کارهای اصلی و البته اطلاعات بسیار به روز و با دقت بالا است. این موضوع اهمیت استفاده از وسایل مناسب برای عمل مدیریت کردن در امر برقراری ارتباط با مشتری را نشان میدهد. بهره گیری از نرم افزار CRM کمک می کند تا عملیات داخلی راحت تر و با سرعت بیشتری انجام شوند و کارکنان بخش فروش به جای توجه کردن به کارهای بیهوده بر برنامه های اصلی یعنی همان فروش متمرکز شوند. و وضعیتی ایجاد می شود که یه تجربه کاملا متنوع را برای مشتری های خود به به وجود آورید.

۲- عمل مدیریت در کار بازاریابی

نمو همه کارها در فرایند بهبود یافتن و رشد کردن در عمل ارتباط با مشتری ها می باشد. حتما کمپانی می خواهد مشتری های جدیدی را به دست آورد، مشتری های الان خود را راضی کرده و کارهای خودش را از این راه پیشرفت دهد. نرم افزار CRM شانس فهمیدن بهتر مشتریان را فراهم خواهد کرد. با انالیز خوب رفتار و آنالیز مجموعه اطلاعات در بازاریابی، به آسانی میشود عمل تقسیم کردن و عمل هدف گذاشتن را برای مشتریان فراهم کرد و میتوان علایق مشتریان را فهمیده و بعد از ان در زمان خوبی و با رساندن یک پیام مناسب و شایسته مشتری ها را جذب خود کنید.

۳- عمل مدیریت بر فرایند خدمات بعد اتمام فرایند فروش و خدمات پس از فروش

دادن خدمات خوب به مشتریها اول با بدست اوردن رضایت مشتریان آغاز می شود. و این مهم نیز اول با بدست اوردن رضایت کارکنان شما شروع می شود. بعد از آن کارکنان خدمات پشتیبانی به عنوان عوامل حاضر در خط مقدم برخورد با مشتریان به شکلی رفتار میکنند که مشتریها علاقه مند میشوند و ارتباط خوبشان را با کمپانی ادامه خواهند داد.

۴-  مجموعه ای از اطلاعات مشتری های شرکت

در بیشتر نرم افزارهای CRM میتوان مشتری های حقیقی و حقوقی را تعریف کرده و شرکت می تواند اشخاص حقیقی را به مشتری های حقوقی مرتبط کند و نیز برای مشتریهای خود هم زیرمجموعه مشخص کند. این امکانات به همراه امکانات ساختن فرم اجازه می دهد موضوع های مورد علاقه و خواست خود را به سیستم اضافه کرده و باعث می شود که یک مجموعه کامل از اطلاعات مشتری های شرکت در دست داشته و برای رسیدن به اهداف و برنامه های متنوع از آن بهره وری نمایید.

۵- عمل مدیریت بر خدمات مربوط به بخش پشتیبانی کردن

همواره اینگونه نیست که مشتری های شرکت خارج از سازمان باشند. برای بعضی از بخشهای سازمان مانند بخش IT (عمل نگهداری کردن و تعمیرات) منظور از مشتریان به معنی کارکنان دیگر بخشهای سازمان است. نرم افزار CRM با بهره گیری از توانایی هایی مانند مدیریت کردن بر Case، تاریخ های مشخص عمل برنامه ریزی برای کار خدمات، واحد دانش، مجموعه وظیفه ها و جابجایی کارها مقدمات مورد نیاز برای راه انداختن سیستم خدمت رسانی پشتیبانی را آماده میکند. بدین معنی که این نرم افزار بصورت داخل سازمانی نیز مفید است و برای ارجاع کار یا تسکی از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر نیز به کار می رود.